Tìm bảo hiểm theo nhu cầu của bạn

PRU – iPROTECT

Bảo vệ tài chính an toàn trước rủi ro Bệnh ung thư

 

icon-money  Được chi trả lên đến 200 triệu đồng trước rủi ro Bệnh ung thư.
icon-money  Mức phí thấp: chỉ từ 1.500 đến 3.100 đồng/ngày.
icon-credit-card  Đóng phí bảo hiểm nhanh chóng và dễ dàng.
icon-hospital  Thẩm định đơn giản và không cần khám sức khỏe.

PRU – CUỘC SỐNG BÌNH AN

Bảo hiểm trước rủi ro 72 bệnh hiểm nghèo

 

icon-money  Được chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo.
icon-money  Được chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong.
icon-credit-card  Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65.
icon-hospital  Quyền lợi miễn đóng phí trong tương lai ngay sau khi quyền lợi bệnh ung thư / bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ nhất được chi trả.

PRU – KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Giải pháp tài chính linh hoạt kết hợp bảo vệ toàn diện

 

  Quyền lợi tiền mặt 5% Số tiền bảo hiểm mỗi năm
  Quyền lợi đáo hạn lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
  Quyền lợi Tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng mới khi kết thúc hợp đồng Pru-Khởi Đầu Linh Hoạt

PHÚ – TÂM AN

Bảo hiểm bảo vệ trước các rủi ro do tai nạn và bảo lãnh viện phí 24/7

 

icon-money  Bảo vệ đa dạng trước rủi ro tai nạn và ngoài tai nạn
icon-money  Bảo lãnh chi phí điều trị 24/7
icon-credit-card  Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro tai nạn
icon-hospital  Hoàn tối đa 75% phí đóng khi kết thúc hợp đồng

PHÚ – BẢO AN

Bảo hiểm bảo vệ và hỗ trợ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống

 

icon-money  Mức phí thấp chỉ từ 1.600 đồng/ngày
icon-money  Giá trị bảo vệ lên đến 200 triệu đồng
icon-credit-card  Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật
icon-hospital  Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ

PRU – KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Giải pháp tài chính linh hoạt kết hợp bảo vệ toàn diện

 

  Quyền lợi tiền mặt 5% Số tiền bảo hiểm mỗi năm
  Quyền lợi đáo hạn lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
  Quyền lợi Tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng mới khi kết thúc hợp đồng Pru-Khởi Đầu Linh Hoạt

PRU – KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Giải pháp tài chính linh hoạt kết hợp bảo vệ toàn diện

 

  Quyền lợi tiền mặt 5% Số tiền bảo hiểm mỗi năm
  Quyền lợi đáo hạn lên đến 200% Số tiền bảo hiểm
  Quyền lợi Tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
Quyền lợi đảm bảo phát hành hợp đồng mới khi kết thúc hợp đồng Pru-Khởi Đầu Linh Hoạt

PRU – TƯƠNG LAI TƯƠNG SÁNG

Giải pháp tài chính kết hợp bảo vệ và tích lũy, giúp đảm bảo kế hoạch học vấn cho con trước rủi ro.

 

icon-money  Xây dựng quỹ học vấn cho con với 175% số tiền bảo hiểm (STBH).
icon-money  Giúp con khởi đầu tương lai bằng quà tặng khởi nghiệp trị giá 25% STBH.
icon-credit-card  Quyền lợi Tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
icon-hospital  Nhận thêm lên đến 300% số tiền bảo hiểm khi tử vong do tai nạn.

PRU – AN TÂM TRỌN ĐỜI KẾ HOẠCH HỌC VẤN

Nơi khởi nguồn sự nghiệp cho con

 

icon-money  Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn từ 100% số tiền bảo hiểm.
icon-money  Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm.
icon-credit-card  Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% đến 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm.
icon-hospital  Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng.

PHÚ – AN THỊNH HƯU TRÍ

Bảo hiểm tích lũy cho kế hoạch hưu trí.

 

icon-money  Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ hưu trí.
icon-money  Giảm thu nhập chịu thuế lên đến 12 triệu đồng/ năm.
icon-credit-card  Thực hiện “kế hoạch trong mơ” với Quyền lợi tuổi vàng.
icon-hospital  Nhận Quyền lợi hưu trí định kì cho tuổi hưu an nhàn.

PRU – ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Chủ động linh hoạt cho mọi nhu cầu đầu tư

 

icon-money  Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink.
icon-money  Bảo vệ tài chính gia đình với 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả đầu tư.
icon-credit-card  Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ và đầu tư của bạn.
icon-hospital   Bảo vệ tài chính trước các rủi ro và đầu tư tăng trưởng tài sản

PRU – AN TÂM TRỌN ĐỜI

Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung.

 

icon-money Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn từ 100% số tiền bảo hiểm
icon-money  Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
icon-credit-card  Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% đến 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm
icon-hospital  Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng