3 điều bạn nhầm tưởng về Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ chỉ dành cho người lớn tuổi? Đã có bảo hiểm xã hội thì không cần tham gia bảo hiểm nhân thọ? Những lầm tưởng này về bảo hiểm nhân thọ có thể khiến bạn bỏ lỡ giải pháp tài chính hiệu quả. Cùng Pru tìm hiểu thêm nhé!

Nguồn : https://blog.prudential.com.vn/dong-hanh-chu-toan/3-dieu-ban-nham-tuong-ve-Bao-hiem-Nhan-tho_a2411